RESULTATS

Per tal d’assolir l’objectiu general de RESTORA hem dissenyat la següent estructura:

Durant el projecte anirem penjant els resultats produïts.