EL PROJECTE

RESTORA té l’objectiu de desenvolupar una Recàrrega Gestionada d’Aqüífers millorada amb capes reactives i demostrar que és capaç de renaturalitzar l’aigua a l’aqüífer amb una qualitat òptima pel que fa als contaminants més clàssics- com la matèria orgànica i els patògens- i als nous reptes de qualitat com Compostos Orgànics Emergents (EOCs) i Gens de Resistència a Antibiòtics (ARGs). A més, RESTORA pretén demostrar que és viable acoplar la recàrrega amb aigües que provenen d’efluents residuals, contribuint a tancar el cicle hidrològic, tot afavorint l’economia circular.

Per assolir aquest objectiu, a RESTORA treballarem en un camp experimental, prèviament construït, a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Palamós. Aquesta àrea pilot es basa en diferents tancs, reomplerts amb sòl, que simulen processos de recàrrega i que són alimentats amb l’efluent del tractament secundari de l’EDAR. Paral·lelament, desenvolupem experiments de columna per a estudiar en detall alguns processos que regeixen el destí dels EOCs, ARGs i patògens al subsòl. La millora de la qualitat serà avaluada química i toxicològicament. Aquests experiments es complementen amb models numèrics.

El projecte RESTORA sorgeix en el marc de les subvencions projectes de Recerca i Investigació en la gestió de l’aigua del 2018 de l’Agència Catalana.