CONSORCI

L’equip de RESTORA és un equip multidisciplinar format per enginyers, hidrogeòlegs, químics, farmacèutics i biòlegs que treballen en quatre grups de recerca consolidats: el Grup d’Hidrologia Subterrània de la Universitat Politècnica de Catalunya i de l’IDAEA-CSIC, la Unitat de Qualitat de l’Aigua i del Subsòl de l’IDAEA-CSIC, el Grup de Toxicologia Ambiental (IDAEA-CSIC) i el Grup d’Hidrologia Sanitària, Econòmica i de la Cooperació de la Universitat de Barcelona. Alhora també treballem amb l’Agència Catalana de l’Aigua, ens finançador del projecte.